Mainpro Försäkring
Protects your business

 

Mainpro Försäkrings AB är specialister inom sjö- och transportförsäkringar

Vi är Lloyds Coverholder/Representant på den svenska marknaden. Nr. RMAMH0601365

 

Vår mission

Skydda och säkerställa våra kunders pågående affärsverksamhet.

 

Vår affärsidé

Ge svenskbaserade företag, verksamma nationellt och internationellt inom sjö – transportsektorn, ekonomisk trygghet genom kostnadseffektiva och vid behov specialdesignade komplexa försäkringslösningar. Vi arbetar aktivt tillsammans med våra kunder för att kontinuerligt minska skador och driftstopp, för att därigenom skapa gemensam lönsamhet. Vi skall kännetecknas av professionalism, kompetens och snabbhet.

 


 

 

© Mainpro 2006